PMP 48 Days Film Project Week 1

Perry Mulder Productions

48 Days Film Project

De eerste week zit er op…
En wat een week was het mensen!
We zijn met de eerste groep richting locatie gegaan waar wij de komende twee maanden zullen door brengen.
Omdat een gedeelte van het schrijvers team al aanwezig was, zijn we een dag eerder begonnen.
Op dinsdag middag, om 12 uur, hadden wij contact met de organisatie van het 48 Days Film Project. Met Joris Sluiter, Perry en Jordy Mulder, Tjitske Bakker, Jannie De Zeeuw-vd Boogaard, Bodil Mattheeuwsen, Mark van Dijk, Lisanne Ortsen, Stephanie vd Boer en Monique vd Hout, zaten we klaar voor de ingrediënten van de film.
Na een ontzettend leuk Skype gesprek, hadden wij de drie ingrediënten om onze film te beginnen. Een voorval, een zin en een voorwerp.
We doken er direct op af om een ruw idee neer te zetten voor de film en dat is gelukt. Creativiteit op zijn best! Het duurde dan ook niet lang voordat er vanuit dit ruwe idee een klein sprietje van een verhaal ontsproot, dat bloeide en groeide tot een verhaal waar iedereen razend enthousiast over was.
Vanuit dit verhaal werden er door onze schrijvers, nog meer ideeën geopperd, mensen vulde elkaar aan als of ze al jaren samen werkte en toen was het idee film-waardig.
Scenes werden geschreven, omgezet naar script. Problemen die omhoog kwamen, werden de kop ingedrukt. Karakters werden verzonnen en toen konden we zelfs de oproep uitzetten voor een cast.
Mensen reageerde snel op de oproep, waardoor wij nu ook de audities konden opzetten.
Ben je benieuwd en wil je ook auditie doen? kijk op de site van PMP voor meer informatie.

Er zijn uitgeverijen gevonden die ons boeken sponsoren voor een Cincecrowd actie. Onze dank hiervoor is daarom ook erg groot! Wat voelt het fijn als mensen geloven in wat wij doen.
Deze drie uitgeverijen hebben zo’n stapel boeken gedoneerd, dat wij hier heel wat mensen gelukkig mee kunnen maken.